Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Скрипчук Петро Михайлович

Скрипчук Петро Михайлович

Скрипчук Петро Михайлович із 2012 року працює на посаді професора кафедри менеджменту. У 1989 році закінчив Українську державну академію водного господарства. Після його закінчення отримав кваліфікацію інженера-гідротехніка зі спеціалізації «Сільськогосподарське водопостачання та охорона водних ресурсів». Із 1989 року навчався в аспірантурі в УДАВГ. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю – «Меліорація і зрошуване землеробство». Працював на кафедрі екології на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 2002 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.
У 2003 р. прийнятий Членом-кореспондентом Міжнародної Академії наук екології и безпеки життєдіяльності».
Протягом 2006-2009 рр. – навчався в докторантурі Національного університету водного господарства та природокористування. У березні 2012 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.06 –Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища на тему: «Організаційно-економічні засади екологічної сертифікації в системі управління природокористуванням», яка є першою науковою роботою такого рівня у рамках зародження школи екологічної сертифікації й стандартизації у галузях економіки та у системі природокористування.
У 2013 році отримав вчене звання професора кафедри менеджменту.
На даний час є автором близько 180 наукових праць, 5 одноосібних монографій, 5 колективних монографій, 5 підручників з грифом МОН (в тому числі 2 — міжнародні), 2 посібників з грифом МОН, 4 навчально-методичних посібників, словників тощо.
Скрипчук П.М. є розробником типових навчальних програм для підготовки спеціалістів в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації з напрямку 0708 „Екологія”. Наукові та прикладні розробки Скрипчука П.М. використовуються в роботі Міністерства екології та природних ресурсів України та при підготовці і перепідготовці фахівців у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, у Державному підприємстві „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, Управлінні культури і туризму Рівненської облдержадміністрації.
Теоретичні та методичні розробки використовуються у навчальному процесі Національного університету водного господарства та природокористування при викладанні дисциплін: „Екологічний менеджмент”, „Стандартизація та сертифікація в екологічних системах”, „Товарознавство”, „Інновації екологічного менеджменту”, «Управління природоохоронною діяльністю» тощо.
Виступає опонентом на захисті кандидатських та докторських дисертацій; є членом Спеціалізованих вчених рад. Очолює робочу групу «Екологічна сертифікація» в Технічному Комітеті зі стандартизації № 93 в Державній службі технічного регулювання та споживчої політики України.
Скрипчук Петро Михайлович постійно бере участь в організації та роботі науково-практичних конференцій, симпозіумів і семінарів, де очолює роботу, а також виступає з доповідями. ММає захищених аспірантів: Рибака В.В., Шпак Г.М., Кропивко Д.С. керує аспірантурою та докторантурою. Підготовлені дисертації стосуються іннновацій у галузі: екологічного аудиту земель, органічного землекористування та виробництва, стандартизації і просування органічної продукції.
Під керівництвом Скрипчука П.М. студенти займають призові місця у регіональних студентських конкурсах наукових робіт та беруть участь у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях. Щорічно подає на різні конкурси наукові проекти – більше 16 протягом останніх 10 років. Керує держбюджетною тематикою із питань екологічного менеджменту, безпеки аграрної продукції, стандартизації якості сировини та маркетингу територій. Член журі обласних наукових конкурсів.
Обирався на конкурсі „Людина року” у 2003, 2007 і 2009 роках; отримана подяка від експертів МОН України про виконання держбюджетної тематики у 2007-2009 роках; отримана подяка до дня науки у 2008 році; третє місце в педагогічному конкурсі „Краща навчально-методична розробка 2003 року”; почесна грамота голови Держводгоспу України 2008р; почесна грамота за значні досягнення у науковій діяльності, впровадження наукових досягнень у виробництво та навчальний процес ректорату та голови профкому 2009 року; почесна грамота за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 10-річчя факультету екології та природокористування; грамота Державного управління екології та природних ресурсів в Рівненській області за вагомий особистий внесок у справу охорони довкілля Рівненщини, активну громадську діяльність на ниві екології та з нагоди Дня довкілля 2004 року; грамота Рівненської обласної державної адміністрації 2012 р.; подяка Міністерства освіти і науки України 2013 р.; грамота Міністерства освіти і науки України 2015 р. та інші.
У 2012 році приймав участь у розробці стандартів та підготовці до ліцензування магістратури за спеціальністю «Менеджмент природоохоронної діяльності».
Рецензує навчально-методичні розробки, збірники наукових робіт, є членом редколегій наукових журналів.

  • On 27.02.2017

0 Comments