Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Фроленкова Надія Анатоліївна

Фроленкова Надія Анатоліївна

Фроленкова Надія Анатоліївна у 2000 році закінчила факультет менеджменту Рівненського державного технічного університету за спеціальністю “Адміністративний менеджмент”, отримавши кваліфікацію „менеджер-економіст”. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Досвідчений працівник, плідно займається педагогічною, методичною, науково-дослідною, організаційною і громадською роботою. На високому рівні викладає лекційні, практичні заняття з дисциплін: „Контролінг”, „Фінансовий менеджмент”, „Еколого-економічний аналіз інвестиційних проектів” на спеціальностях “Менеджмент організацій”, “Управління персоналом та економіка праці”, “Економіка довкілля”, керує курсовими, дипломними проектами. Проходила стажування та підвищення кваліфікації у ДП «Проектно-вишукувальний інститут «Рівнедіпроводгосп» за напрямком «Управління проектами», у 2012 р. отримала сертифікат УАРМБО. Бере участь у кафедральній науково-дослідній темі «Організаційно-економічний механізм управління проектами і стимулювання раціонального природокористування». У 2007-2009 виконувала кафедральну тематику «Актуальні проблеми теорії і практики виробничого і екологічного менеджменту». Зокрема працює в науковому напрямі «Еколого-еконгомічне оцінювання проектів. Екологічні ризики». Також брала участь у виконанні наукових тем: «Розробити тимчасові рекомендації прогнозної оцінки водного режиму та технологій водорегулювання осушуваних земель у проектах будівництва і реконструкції ГМС», госпдоговірну тему «Розробка методики оцінки інвестиційних проектів водогосподарсько-меліоративного спрямування», держбюджетну тему «Розробити теоретичні засади довготермінового прогнозу метеорологічних режимів при управлінні складними природно-технічними комплексами в умовах змін клімату». На кафедрі відповідає за студентську наукову роботу. Щорічно організовує 1 тур Всеукраїнської студентської олімпіади з менеджменту, а також Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і викладачів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки». Щорічно бере участь в 2-3 міжнародних конференціях та семінарах, керує підготовкою студентів до виступів та публікацій, участі в студентських конкурсах та стипендіальних програмах.

Професійні та наукові здобутки

Активно веде науково-методичну роботу. За результатами наукових та методичних досліджень опубліковано 54 праці, з них у співавторстві 39. У співавторстві видано 1 монографія, 1 посібник з грифом Міністерства освіти і науки України. Розроблено 3 дистанційні курси.

  • On 27.02.2017

0 Comments