Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Костюкевич Руслан Миколайович

Костюкевич Руслан Миколайович

Костюкевич Руслан Миколайович працює в університеті з 1999 року, з 2005 року – на посаді доцента кафедри менеджменту. Закінчив у 1999 році Державний університет «Львівська політехніка» і отримав кваліфікацію менеджер-економіст. У 2003 році захистив дисертацію на тему «Ринкові механізми управління водогосподарськими проектами» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2005 році отримав вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Розробив і викладає навчальні дисципліни:

 • управління проектами;
 • методологія і стандарти управління проектами;
 • інвестиційний менеджмент;
 • управління інноваційними проектами;
 • управління екологічними проектами;
 • планування проекту.

Навчальні матеріали з наведених дисциплін розміщені на освітньому порталі Проектний менеджмент . Окрім цього керує курсовими, дипломними, проектами, працює над підготовкою магістрів.

Руслан Костюкевич має значний досвід управлінської діяльності на посадах заступника декана факультету менеджменту (2003-2006 рр.) та начальника навчального управління (2006-2012 рр.). За період роботи на посаді начальника навчального управління був автором кількох десятків нормативних документів з організації навчального процесу. Під його керівництвом було реалізовано ряд проектів у сфері автоматизації процесів організації навчального процесу (електронний деканат, електронний журнал обліку роботи студента, облік НПП, адміністрування розподілу ставок НПП, рейтингування НПП та ін.).

Упродовж 2006-2012 року був членом Науково-методичної ради НУВГП. З 2013 року заступник завідувача кафедри, відповідальний за організацію та методичне забезпечення освітньої програми «Управління проектами».

Тренінгова та консалтингова діяльність

З 2013 року Руслан Костюкевич є заступником директора West Business Center НУВГП та керує такими його напрямами якНавчально-тренінгова лабораторія та West Business Center.

З 2015 року керує «Школою проектного менеджменту» — PM School 2015 / PM School 2016. Автор проекту Управління проектами з драйвомPM Drive 2015 / PM Drive 2016.

Автор тренінгів:

 • Як перетворити громадську ініціативу в успішний проект? (8-16 год)
 • Ефективні технології управління проектами (за стандартом PMBOK® Guide — 5th Edition) (12-18 год.)
 • Лідерство і реалізація соціальних проектів (18-24 год., співавтор)
 • Управління проектами з Microsoft Project (4-12 год.)
 • Тайм-менеджмент: ефективне управління часом із застосуванням інформаційних технологій (MS Outlook 2013, Onedrive.com, Bitrix24.ua (8-16 год.)
 • Розвиток бізнесу в умовах кризи: управління бізнес-моделями і проектами (8-16 год)
 • Управління завданнями і проектами в медичному закладі (4-16 год).

Наукова діяльність і публікації

За результатами наукових досліджень та методичної роботи опубліковано більше 90 праць. У 2011 році опублікував навчальний посібник «Інвестиційний менеджмент». У 2016 році став переможцем конкурсу антикорупційних досліджень, що проводиться Transparency International Україна. Співавтор монографій:

 • Механізми ринкового господарювання: галузеві особливості. Монографія / Гуменюк В. Я., Король Б. О., Костюкевич Р. М., Мазур Н. О., Міщук Г. Ю., Орлов М. В., Рощик І. А. / За ред. д.е.н., проф. Гуменюка В. Я. — Рівне: НУВГП, 2005. — 281 с.
 • Костюкевич Р. М. Застосування методологій бізнес-моделювання та проектного менеджменту у системі стратегічного розвитку зеленого туризму / Р. М. Костюкевич, А. М. Костюкевич // Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні : колективна монографія / За заг. ред. д.е.н. Шершуна В. Х. – Рівне : Видавець Олег Зень, 2016. – 264 с. – С. 9-15.
 • Костюкевич Р. М., Зеглам А., Швець Ф. Д. Удосконалення механізмів управління державними цільовими програмами розвитку інноваційного експортноорієнтованого бізнесу в Україні в контексті євроінтеграції / Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами і програмами: монографія / за заг. ред. В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко — Харків: ФОП Панов А. М., 2016. — 404 с. (С. 350-367).

Вибіркові наукові праці в Google Scholar’.

Керівництво науковими роботами студентів:

 • Юлія Саворона — отримала диплом 2-го ступеня Міністерства освіти і науки України як переможець другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2014 р.)
 • Василь Жук — отримала диплом 2-го ступеня Міністерства освіти і науки України як переможець другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2014 р.)
 • Олена Кузьмич зайняла 3-є місце на всеукраїнському конкурсі молодих економістів (2004 р).

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

Громадська активність

У 2014 році став співзасновником Громадської організації «Регіональний центр євроінтеграційних проектів». Був керівником ряду проектів, серед яких:

Підвищення кваліфікації

 • Навчальний тур на тему «Сучасні методи та інструменти взаємодії організацій громадянського суспільства та органів влади і місцевого самоврядування» (Ужгород-Виноградів-Берегово-Мукачево-Перечин, 18-21 жовтня 2016 р.)
 • «The Civic School for Sound EU Practice» (Громадська школа дієвих практик ЄС) — 3-х місячна програма (Львів, листопад 2015 – лютий 2016 р.)
 • Трьохденний тренінг «Проведення ефективних адвокасі кампаній. Інструменти впливу на владу. Місцева демократія» (Святогірськ, 29-31 березня 2016 р).
 • Дводенний тренінг для тренерів «Антикорупційний комплаенс, як інструмент боротьби з корупцією в бізнесі» (Київ, 15-16 вересня 2015 року).
 • Project Management Day Lviv (14.09.2015 р.).
 • NGO Connection Day 7 (День Інформаційних Технологій для НУО 7) від Microsoft Україна (10.04.2015)
 • Інститут післядипломної освіти НУВГП, 6-ти місячні курси підвищення кваліфікації за програмою «Управління проектами. Інвестиційний менеджмент. Управління інноваціями» (свідоцтво про підвищення кваліфікації, 2014 р.).
 • ПАТ ХК «Київміськбуд» (2013)
 • Cемінар-тренінг «Управління проектами», організованому Українською Асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти спільно з компанією Ernst&Young (2012).

Відзнаки і нагороди

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у підготовці висококваліфікованих спеціалістів (2008 р).
 • Почесна грамота Держводагенства (2015 р).

Компетенції

Професійні: проектний менеджмент; антикорупційний комплаєнс; стратегічне планування; бізнес-моделювання; проведення тренінгів; експертиза програм і проектів.

Комп’ютерні: Microsoft Project / MS Visio / MS Excel / MS Outlook / MS Access / Sway / Primavera Project Planner / Bitrix24 / BPWin / Project Libre

Профілі в соціальних мережах

Linkedin

Facebook

Twitter.com

 • On 27.02.2017

0 Comments