Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Король Богдан Олегович

Король Богдан Олегович

Король Богдан Олегович працює в НУВГП з 2005 року на посаді доцента кафедри менеджменту. Закінчив у 1998 році Державний університет „Львівська політехніка” і здобув кваліфікацію „менеджер-економіст”. У 2004 році захистив дисертацію „Регулювання розвитку конкуренції на основі товарної диверсифікації виробництва” і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. Досвідчений працівник, на високому рівні викладає лекційні, проводить практичні заняття з дисциплін: „Маркетинг”, „Маркетинг на ринку послуг”, „Галузевий маркетинг”, „Стратегічний менеджмент”, „Управління змінами”, „Маркетинг інновацій”, керує курсовими, дипломними проектами, працює над підготовкою магістрів. Проходив підвищення кваліфікації у 2007-2008 рр. у Національному університеті „Львівська політехніка” та Національному університеті „Острозька академія”. У 2012 році отримав сертифікат УАРМБО. Активно займається науковою і методичною роботами. За результатами наукових досліджень опубліковано 61 наукову і навчально-методичну працю, з них у співавторстві – 46. У співавторстві видано 1 колективну монографію, підготовлено до друку 1 навчальний посібник. Розроблено 1 дистанційний курс.

Сфера наукових інтересів

  • виявлення засобів маніпуляції свідомістю в маркетинговій політиці товаропросування;
  • методи оцінювання конкурентоспроможності потенціалу суб’єкта господарювання;
  • методи оцінювання тіньової економіки.

Контакти

E-mail: bokorol@mail.ru

  • On 27.02.2017

0 Comments