Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

ПРОГРАМА АПМ-2020

IX Міжнародної науково-практичної конференції вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів

“Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції”

14 травня 2020 року

м. Рівне

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Мошинський В.С. – ректор, д.с.-г.н., професор – голова організаційного комітету.

Заступники голови оргкомітету:

Савіна Н.Б. – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, д.е.н., професор.

Ковшун Н.Е. – директор ННІЕМ, д.е.н., професор.

Кожушко Л.Ф. – зав. кафедри менеджменту, д.т.н., професор.

Члени оргкомітету:

Крачунов Христо – голова Міжнародної асоціації «Устойчивое развитие», Болгарія.

Регіна Дем’янюк – доктор наук, доцент, факультет економіко-правових наук, Університет природничих та гуманітарних наук Седльце, Польща.

Агнєшка Кістер – к.е.н., доцент кафедри обліку, Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.

Панасюк Дам’ян – к.т.н., адьюнкт, Університет Кардинала Стефана Вишинського.

Зборіна І.М. – декан факультету економіки, к.е.н., доцент, Поліський державний університет, Білорусь.

Зазерская В.В. – к.е.н., доцент, зав. кафедри менеджменту, Брестський державний технічний університет, Білорусь.

Пак Сонг Су – головний керівник “Global Youth Community”, м. Київ.

Хвесик М.А. – д.е.н., професор, директор інституту ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку», Національна академія наук України.

Черчик Л.М. – д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Бушуєв С.Д. – д.т.н., професор, зав. кафедри управління проектами, Київський національний університет будівництва і архітектури.

Павленко О.П. – к.е.н, професор кафедри менеджменту природоохоронної діяльності, Одеський державний екологічний університет.

Герасимчук В.Г. – д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки, Київський політехнічний інститут.

Брич В.Я. – д.е.н., професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет.

Грицюк П.М. – д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики.

Кушнір Н.Б. – к.е.н., професор, зав. кафедри економіки підприємства.

Мальчик М.В. – д.е.н., професор, зав. кафедри маркетингу.

Міщук Г.Ю. – д.е.н., професор, зав. кафедри трудових ресурсів і підприємництва.

Мельник Л.В. – к.е.н., професор, зав. кафедри фінансів та економіки природокористування.

Позняковська Н.М. – к.е.н., доцент, зав. кафедри обліку та аудиту.

Сазонець О.М. – д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки.

Сазонець І.Л. – д.е.н., професор, зав. кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності.

Левицька С.О. – д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту.

Костюкевич Р.М. – к.е.н, доцент кафедри менеджменту.

Окорский В.П. – к.т.н., доцент кафедри менеджменту.

Пахаренко О.В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту.

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

14 травня

10.00-10.30 – Реєстрація учасників.

10.30-13.30 – Пленарне засідання (відкриття конференції, виступи учасників, дискусіі).

      14.00-16.00 – Секційні засідання (виступи учасників конференції).

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Відкриття конференції

Кожушко Л.Ф. – зав. кафедри менеджменту, д.т.н., професор.

Вітання

Мошинський В.С. – д.с-г.н., професор, ректор Національного університету водного господарства та природокористування.

Савіна Н.Б. – д.е.н.,  професор, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків НУВГП.

Ковшун Н.Е. – директор ННІЕМ НУВГП, д.е.н., професор.

Доповіді

Кожушко Л.Ф. – зав. кафедри менеджменту, д.т.н., професор. МЕНЕДЖМЕНТ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Доній О.С. – телеведучий, журналіст, український політик, громадський і культурний діяч. Народний депутат України 6-го та 7-го скликань. ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ

Влодек Христина – спеціаліст по Україні, Фундація Інститут східноєвропейських досліджень, Республіка Польща. УКРАЇНА І ЄС: КРОКИ СПІВПРАЦІ

Мухамед Хасан, Ларбі Мотрані – компанія “Simec”, Алжир. ПРОБЛЕМИ ВОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В АЛЖИРІ

Крачунов Христо голова Міжнародної асоціації «Сталий розвиток», Болгарія. СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ВОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В БОЛГАРІЇ

Затко Йозеф – президент Європейського інституту неперервної освіти, Словакія. МЕНЕДЖМЕНТ – ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Панасюк Дам’ян – к.т.н., адьюнкт, Університет Кардинала Стефана Вишинського, Республіка Польща. ВІРТУАЛЬНА ВОДА: НАУКОВІ РОЗРОБКИ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА ТА В УКРАЇНІ

Прокопенко О.В. – д.е.н., професор Таллінського технологічного університету. МЕТОДОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Кузнецова І.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Одеського національного економічного університету, Брич В.Я. – д.е.н., професор Тернопільського національного економічного університету. ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ – МЕНЕДЖЕРІВ

Павленко О.П. – професор, завідувач кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету. ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Чумаченко І.В. – д.т.н., професор, завідувач кафедри управління проектами Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Жуковський А.П. – голова ГО Інститут української національної ідеї. МЕНЕДЖМЕНТ В XXI СТОЛІТТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА БІЗНЕС-СТРУКТУР – СИСТЕМА «ЄДНІСТЬ»: ЯК 6 РІВЕНЬ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СТОСУНКІВ

Повстин О.В. д.пед.н., завідувач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНСЬКИХ СТАРТАПАХ

Черчик Л.М. – д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ: ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ

Гуртовенко І. – проектний менеджер, Вашингтон, США. AGILE — ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Мальчик М.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу НУВГП. БАЗОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ МАРКЕТОЛОГА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ПАНДЕМІЇ КОРОНОВІРУСУ

Сазонець О.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки НУВГП. РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У СВІТОВІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ.

Позняковська Н.М. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту НУВГП. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ

Костюкевич Р.М. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту, Куропась І.С. – проектний менеджер ГО «Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини», Стефінін В.В. – к.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В СТРАТЕГІЧНОМУ АНАЛІЗІ СІЛЬСЬКИХ ОБЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Кадиров Юcуп — студент(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ТЕХНОПОЛІС ЯК МИСТЕЦТВО НАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

СЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ГАЛУЗЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Голова секції:  к.е.н., доцент Костюкевич Р.М.

Секретар: асистент Андрійцьо-Рузаєва А.Ю.

Monika Andrzejczuk, student (Uniwersytet Przyrodniczo — Humanistyczny w Siedlcach, Polska). BRAK KOMUNIKACJI W FIRMIE

Aleksandra Kruszewska, student (Uniwersytet Przyrodniczo — Humanistyczny w Siedlcach, Polska). FLUKTUACJA JAKO PROBLEM W FIRMIE

Justyna Dek , student (Uniwersytet Przyrodniczo — Humanistyczny w Siedlcach, Polska). PROBLEMY, KTÓRE WYSTĘPUJA W FIRMACH

Piotr Wawak, student (Uniwersytet Przyrodniczo — Humanistyczny w Siedlcach, Polska). KONKURENCJA  WOLNORYNKOWA  I JEJ WPŁYW NA PRZEDSIĘBIORSTWO

Ivan Turchak, student (Uniwersytet Przyrodniczo — Humanistyczny w Siedlcach, Polska).  BRAK KONTAKTU Z KLIJENTAMI

Diana Toniyevych, student, Weronika Doroszczuk, student (Uniwersytet Przyrodniczo — Humanistyczny w Siedlcach, Polska). PROBLEM WIELOKULTUROWOŚCI W ORGANIZACJACH

Joanna Trębicka, student (Uniwersytet Przyrodniczo — Humanistyczny w Siedlcach, Polska). CORPORATE BONDS AS A FORM OF FINANCING IN COMPANIES

Karolina Gajo,  student (Uniwersytet Przyrodniczo — Humanistyczny w Siedlcach, Polska).  ROZWÓJ LOKALNY I JEGO ZNACZENIE

Karolina Kobylińska, student (Uniwersytet Przyrodniczo — Humanistyczny w Siedlcach, Polska). PROBLEMY W FIRMACH

Jaszczuk Patrycqa, student (Uniwersytet Przyrodniczo — Humanistyczny w Siedlcach, Polska). PROBLEMY, KTÓRE WYSTĘPUJĄ W FIRMACH: ZA PRZYKŁAD POSŁUŻY MI POLSKA FIRMA LPPSA

Dominka Jastrzębska, Katarzyna Łukasik, Angelika Rozbicka, students (Uniwersytet Przyrodniczo — Humanistyczny w Siedlcach, Polska). MCDONALD’S: FUNKCJE ZARZĄDZANIA

Paulina Kowalczyk, student (Uniwersytet Przyrodniczo — Humanistyczny w Siedlcach, Polska). PROBLEMY W PRZEDSIEBIORSTWACH

Андрушак Т.О., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОНЛАЙН МЕРЧЕНДАЙЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

Боярчук Х.П., студентка, Мороз Е.Г., к.е.н, доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Бецко Р.В., студент, Стасюк Б.Б., старший викладач(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). АНАЛІЗ  РИНКУ ПРОДАЖІВ ЛЕГКОВИХ АТОМОБІЛІВ

Бурченя О.П., аспірантка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). WEB-ANALYTICS ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ДРУКОВАНИМИ ПЕРІОДИЧНИМИ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вручинська Т.В., студентка, Буняк Н.М., к.е.н, доцент(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк). ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Гавлитюк З.Б., студентка (Національний універсиет водного господарства та природокористування, м. Рівне). САМОМЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТУДЕНТА «ПОКОЛІННЯ Z»

Гаврон Є.О., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Галкін М.О., студент, Клюха О.О., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). АЛГОРИТМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Галунка О.Д., аспірант (Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ). АКТИВНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гутель К.С., Андрушак Т.О., студенти(Національний університет водного господарства та природокористування, м Рівне). ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЛІДЕРСТВО

Гураль Н.В., аспірантка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Гуща П.В., к.э.н., доцент (Полесский государственный университет, г. Пинск). ОПТИМИЗАЦИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Джинджоян В.В., к.е.н, доцент(ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», м. Дніпро). ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКОНАННЯ ВНУТРІШНІХ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ

Євгейчук А.П., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування). РИНОК ЕКСПОРТУ ЗАМОРОЖЕНИХ ЯГІД: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Завадська Ю.І., студентка, Бояр А.О., д.е.н., професор (Східноєвропейський національний університет  ім. Лесі Українки, м. Луцьк). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК

Задорожна І.Д., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПРОЦЕДУРА ПОРІВНЯННЯ ІСНУЮЧИХ МОДЕЛЕЙ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОЇ

Заклинська А.І., студентка, Міклуха О.Л., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). МОДЕЛЬ «ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ» У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЛІБОДАР»

Калетник О.В., аспірант, Нікитенко Д.В., д.е.н., професор(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТРУКТУРУ ЕКОНОМІКИ

Климович О.С., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ У МЕНЕДЖМЕНТІ

Колонтай С.М., к.е.н., доцент, Кирилюк К.Є., студент (Одеський державний екологічний університет, м. Одеса). ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Костюкевич А.М., доцент, Демчук А.В., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ РЕГІОНІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Костюкевич Р.М., доцент, Костюкевич А.М., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У М. РІВНЕ

Куліш Д.С., студентка, Мороз Е.Г., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА          ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Левицька С.О., д.е.н., професор (Національний  університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТАХ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Ліп’яцький О.С., магістрант (Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне). АНАЛІЗ ЗМІН У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ  У ЗВ’ЯЗКУ З COVID-19

Ліп’яцький О.С., магістрант (Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне). ВПЛИВ КОЛИВАНЬ ВАЛЮТНОГО РИНКУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Літвінчук В.А., студентка, Стасюк Б.Б., ст. викладач  (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Літвінчук В.А., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). НЕРІВНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА

Марчук А.Ю., студентка (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк). ОСНОВНІ ВИКЛИКИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ УПРАВЛІННІ IT-ПРОЕКТАМИ

Меліхова Т.Л., к.геогр.н, доцент(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). МЕНЕДЖМЕНТ У СТІЙКОМУ РОЗВИТКУ МІСТ

Мороз Е.Г., к.е.н, доцент, Оборонова О.В., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РОЗВИТОК ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ

Орлов В.О., Літвінчук В.А., студенти(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Оверчук Д.А., студент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ТА КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА

Павленко Ю.С., студент, Тюлькіна К.О., к.е.н., доцент (Одеський державний екологічний університет, м. Одеса). ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Потапчук М.О., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СПІЛКУВАННІ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ГРОМАДИ МІСТА

Самоховец М.П., к.э.н., доцент, Гречишкина Е.А., к.э.н., доцент (Полесский государственный университет, г. Пинск, Беларусь). Роль инноваций, инвестиций и интеграции в обеспечении устойчивого экономического развития Республики Беларусь

Сапіга П.А., аспірант, Бєлєнкова О.Ю., к.е.н, доцент (Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ НЕРУХОМОСТІ

Скрипник О.В., аспірантка (Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ). Вплив економічної циклічності  на ціноутворення будівельних матеріалів та виробів

Стасюк Б.Б., старший викладач(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Стеценко С.П., д.е.н, доцент (Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ). ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Стецюк Є.В., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ступницька М.О., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ступницька М.О., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Ступницька М.О., студентка, Стасюк Б.Б., старший викладач (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ЕФЕКТИВНЕ ЛІДЕРСТВО В СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ

Судук О.Ю., к.с.-г.н., доцент, Мельник В.О., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Трач В.В., студент, Клюха О.О., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ІНФОРМАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСУ

Троць Л.Я., студент, Буняк Н.М., к.е.н., доцент(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк). ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Чинчик А.А., к.е.н., Моголівець А.А., к.е.н. (Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

Щербакова А.С., к.е.н., доцент, Креденсир І.Р., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СТАРТАПИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕШКОДИ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 2. ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Голова секції:  д.е.н., професор Скрипчук П.М.

Секретар: к.е.н., ст. викладач Захарова Д.С.

Андрушко М.А., студентка, Павленко Е.П., к.е.н., доцент(Одеський державний екологічний університет, м. Одеса).ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

Андрущенко О.С., асистент (Одеський державний екологічний університет, м. Одеса). ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Бухало А., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ЕКОЛОГО — ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВИРУБКИ ЛІСІВ РІВНЕНЩИНИ

Гусарова Л.В., к.е.н., доцент, Боліла Н.В., старший викладач(Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ). ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ковшун Н.Е., д.е.н., доцент, П’ятка Н.М.,  здобувач(Національний університет водного господарства та природокористування,м. Рівне). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Козловцева В.А., к.е.н., викладач (Одеський державний екологічний університет, м. Одеса). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ  НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ РЕЦЕСІЇ

Кулик М.М., к.е.н., доцент(Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ). АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО БУДІВНИЦТВА

Окорський В.П., к.т.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТАДЖИКИСТАНУ

Пахаренко О.В., к.е.н., доцент, Оверчук Д.А., студент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ

Розмарина А.Л., к.е.н, доцент, Газібар С.І., студент (Одеський державний екологічний університет, м. Одеса). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ

Сиротюк К.А., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ВИРОБНИЦТВО ТА ПЕРЕРОБКА ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ПАКЕТІВ В РІВНОМУ

СЕКЦІЯ 3. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА РІЗНИХ ІЄРАРХІЧНИХ РІВНЯХ

Голова секції:  д.е.н., професор Міщук Г.Ю.

Секретар: к.е.н., доцент Самолюк Н.М.

Балаушко А.Г., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СУЧАСНИЙ «МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ»: ВИМОГИ І ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ

Басовець Ю.О., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РІВЕНЬ ЩАСТЯ ЯК ІНДИКАТОР УСПІХУ

Богатир І.Р., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). КОРПОРАТИЗАЦІЯ НУВГП

Боярчук Х.П., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). МОТИВУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ R-ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ

Дитина О.М., студентка, Буняк Н.М., к.е.н., доцент (Східноєвропейський Національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОДОЛАННЯ ОПОРУ ІННОВАЦІЯМ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

Коваль А.М., студент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

Комар С.О., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ТІНЬОВА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК ЗАГРОЗА СОЦІАЛЬНІ БЕЗПЕЦІ В УКРАЇНІ

Кондратюк Є.С., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Костюк В.А., студент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПРОФЕСІЯ «БІЗНЕС-АНАЛІТИК» ОЧИМА РОБОТОДАВЦІВ

Мазур Н.О., к.е.н., доцент, Гнатюк І.М., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ВІДПОЧИНКУ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Мазур Н.О., к.е.н., доцент, Марчук Б.С., студент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ ПРАЦІВНИКА СФЕРИ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ БАРМЕНА)

Мазур Н.О., к.е.н., доцент, Савчук Н.В., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄС

Міщук В.А., студентка,  Романюк Д.П., студент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ

Овсійчук О.С., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СПІВБЕСІДА ЯК КЛЮЧОВИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ

Овсіюк М.В., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЯК ОСНОВА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Олійник О.О., к.е.н, доцент, Ігнатюк А.С., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ В ОПЛАТІ ПРАЦІ: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

Повстин О.В., д.пед.н, доцент (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів). ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНСЬКИХ СТАРТАП-ПРОЄКТАХ

Пожарський Д.С., студент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). МІГРАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ В РОЗРІЗІ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ

Рощик І.А., к.е.н, доцент(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ЧИННИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

Самолюк Н.М., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ЖИТЛА ПРАЦІВНИКІВ ЯК ФАКТОР КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Самолюк Н.М., к.е.н, доцент, Семчук  Д.О., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ЗМІН У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Смірнова К.В., к.е.н, доцент (Одеський державний екологічний університет, м. Одеса). ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЛУЧЕНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

Торяник Т.В., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). НАПРЯМКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ

Царук В.О., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Целюх Я.О., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Юрчик Г.М., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 4. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Голова секції:  к.е.н., професор Мельник Л.В.

Секретар: к.е.н., доцент Подлевський А.А.

Білоус Н.М., к.е.н., доцент,Астахова В.Ю., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В НОВИХ РЕАЛІЯХ

Бойківська Г.М., к.е.н., доцент, Панас Я.В., к.е.н., доцент (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів). СТАН ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Борсук В.М.,  студентка УПЕП-31 (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОШУК РЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ

Вознюк Т.В., студентка, Мельник Л.М., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна). ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Дворжак Я.О., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Дичук С.В., cтудeнткa, Білоус Н.М., к.е.н, доцент (Нaцioнaльний унiвepcитeт вoднoгo гocпoдapcтвa тa пpиpoдoкopиcтувaння, м. PiвнeівнеРіРлрогршждіс). ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Комарніцька В.А., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID -19

Кондрацька Н.М., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ, ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Кондрацька Н.М., к.е.н., доцент, Захожа М.С., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Котик О.В., старший викладач, Петрухіна В.А., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID — 19 НА ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Котик О.В., старший викладач, Стасюк Л.М., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Ляхович О.О., к.е.н., доцент, Бернацька Я.М., студентка,(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Міщук К.М., студентка, Білоус Н.М., к.е.н, доцент(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РИНОК СТРАХУВАННЯ ПІСЛЯ КОРОНАВІРУСА

Меліхова Т.Л., к.геогр.н, доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне).  РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПЛАНУВАННІ РОЗВИТКУ МІСТ

Мельник Л.В., к.е.н., професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), Вахер Д.О., студент (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ

Мельник Л.В., к.е.н., професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), Волошин Н.В., студентка(ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). ІНВЕСТИЦІЇ В БІЗНЕС ЧИ В ОСВІТУ?

Мельник Л.М., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне).  Довбета С.Р., студентка(ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне).ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мельник Л.М., к.е.н., доцент, Яковчук О.В., студентка, (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНІВ

Середюк О.С., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне).РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ У РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Подлевський А.А., к.е.н., доцент, Вознюк Т.В., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна). РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УМОВАХ INDUSTRY 4.0

Полюхович В.Ф., студентка, Мельник Л.В., к.е.н., професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПРОБЛЕМА ТІНЬОВИХ ПРОЦЕСІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Окач С.О., студентка(ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне), Мельник Л.В., к.е.н., професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Савінський Б.О., студент, Мельник Л.В., к.е.н., професор(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ВПЛИВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Скаковська С.С., старший викладач(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СТАТИСТИЧНА  СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Столяр А.Л., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ

Федина К.М., к.е.н, доцент,Гречко Є.І., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РОЛЬ КРИПТОВАЛЮТ В СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ КРАЇНИ

Хібеба Б.М., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Шило Ж.С., к.е.н., доцент, Гапонюк Л.О., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування. м. Рівне). МЕТОДИКА ОЦІНКИ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Якoвчук O.В., cтудeнткa, Білоус Н.М., к.е.н, доцент (Нaцioнaльний унiвepcитeт вoднoгo гocпoдapcтвa тa пpиpoдoкopиcтувaння, м. PiвнeівнеРіРлрогршждіс). ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОГО ШАХРАЙСТВА В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ

СЕКЦІЯ 5. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Голова секції:  к.е.н., професор Кушнір Н.Б.

Секретар: к.е.н., доцент Лесняк О.В.

Апончук Д.М., студентка,Сірацька Ю.В., викладач обліково-економічних дисциплін (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ПАРФУМНИХ ТОВАРІВ, МЕТОДИ ЇЇ ВИЯВЛЕННЯ Й ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Балаушко М., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна). ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ МАРЖИНАЛЬНОГО ПРИБУТКУ ПРИ АНАЛІЗІ ПРИБУТКОВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Братійчук Я.П., студент, Артемюк В.П., викладач гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). КЛАСИФІКАЦІЯ Й ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

Гарнага О.М., к.е.н, доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Горбачевський В.І., студент, Левун О.І., асистент(Національний універсиет водного господарства та природокористування, м. Рівне).Товарознавча характеристика послуг автостанцій

Гордійчук П.О., студент,  Музика Н.І., викладач товарознавчо-комерційних дисциплін (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ

Гус В.М., к.т.н, доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ТОВАРНІ БІРЖІ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Гуц І.С., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ

Джетібаєва М.В., студентка,  Кирилюк М.Г., завідувач економічним відділенням (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ СПОРТИВНОГО ВЗУТТЯ

Декальчук М.А., студентка, Петрук В.А., к.т.н. доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ СОРТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Жадан М.В., студентка,  Бойчук М.М., викладач інформатики та комп’ютерної техніки (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). ІНТЕРНЕТ РОЗУМНИХ РЕЧЕЙ

Зданевич В.С., студент, Кушнір Н.Б., к.е.н., професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ М’ЯКИХ МЕБЛІВ

Іванчук Н.Ю., студентка, Скора О.М., завідувач товарознавчо-технологічним відділенням (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ТА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕКЗОТИЧНИХ ПЛОДІВ

Карпова А.В., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). оцінювання ефективності використаннЯ інноваційного потенціалу підприємства

Ковальчук Т.А., студентка,Антоневич Ю.А., викладач інформатики та комп’ютерної техніки (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). АНАЛІЗ РИНКУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ

Красовська Ю.В., к.е.н., доцент(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кузнєцова Д.В., студентка, Козлинець О.Ю., методист (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ШОКОЛАДУ

Кузнєцова Т.В., к.е.н., професор, Лесняк О.Ю., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ЗАГАЛЬНА ФАКТОРНА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Леонець М.В., студент, Лесняк О.Ю., к.е.н, доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Марков А.А., студент, Якимчук Т.І., старший викладач(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИТЯЧИХ ІГРАШОК

Мельник І.Б., аспірант (Національний університет водного господарства та природокористування,м. Рівне). ОНЛАЙН-МЕНЕДЖМЕНТ У КОНКУРЕНТНІЙ БОРОТЬБІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Момотюк А.П., студент, Стахів О.А., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Паламарчук Ю.В., студент, Ковальчук С.К., викладач фінансово-кредитних дисциплін (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ТА СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАСЛА ВЕРШКОВОГО

Петренко В.В., студентка, Сухецька А.С., викладач технологічних дисциплін, Артемюк О.А., викладач технологічних дисциплін (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ ЕКСКЛЮЗИВНИХ СИРІВ

Петрук І.Р., к.е.н., доцент, Петрук В.А., к.т.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). Сучасний стан, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ В Рівненській області

Пилипчук Л.П., аспірант, Попова С.О., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування,м. Рівне). УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Подлевська О.М., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), Ковальчук В.Ю., студентка (Львівський національний університет ім. І. Франка, м. Львів), ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО ЯК ЗАГРОЗА ЕФЕКТИВНОМУ ФУНКЦІОНУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВА

Полюхович М.Г., студентка, Петрук І.Р., к.е.н. доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Попенко В., студент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна). ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Прончук А.П., студентка,Мельник А.І., к.т.н., викладач товарознавства непродовольчих товарів і основ стандартизації, метрології та управління якістю товарів (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЦЬКИХ ПЕРЕВАГ ПРАЛЬНИХ МАШИН

Сидоришин С.С., студент, Костриченко В.М., к.е.н., доцент(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СИСТЕМА   ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Солодкий В.О., к.е.н., доцент, Тегегн Х.Ч., студентка(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Тарапанова В.К.,  студентка, Гусевик С.О., заступник директора з навчальної роботи (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). АНАЛІЗ ДЕФЕКТІВ І МЕТОДІВ ЇХ ВИЯВЛЕННЯ В ІКОРНИХ ТОВАРАХ

Трофімчук А.С., студент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ: ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ

Шандалюк І.О., студентка, Костриченко В.М., к.е.н., доцент(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). КІЛЬКІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЦІЛЕЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АСОРТИМЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Юсько М.В., студентка, Камінська С.М., викладач обліково-економічних дисциплін (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АСОРТИМЕНТУ М’ЯСНИХ ТОВАРІВ

Ярмольчук І.В., студентка,Меркушева І.В. викладач обліково-економічних дисциплін (ДВНЗ «РКЕБ», м. Рівне). Оцінка якості цукру

СЕКЦІЯ 6. СУЧАСНІ ТРЕНДИ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Голова секції:  д.е.н., професор Мальчик М.В.

Секретар: к.е.н., доцент Мартинюк О.В.

Андрійчук І.В., Шпакович К.В., студенти,  Коваль С.І., ст. викладач (Національний університ водного господарства та природокористування, м. Рівне).ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ

Васюк І.В., к.е.н., доцент (Дубенська філія ВМУРоЛ «Україна», м. Дубно). ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАРКЕТИНГОВОЇ РОБОТИ У ЗВО ПРИ КОМПЕТЕНТІСНО ОРІЄНТОВАНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ

Довмат М.І., студентка  (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). БРЕНДИНГ В СИСТЕМІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Домнюк Д.В., Морозюк Ю.В., студенти, Попко О.В., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Демида Н.Д., студент, Коротун О.П., ст. викладач (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РОЛЬ МАНІПУЛЯЦІЇ СПОЖИВАЧАМИ В РЕКЛАМІ

Килюх М.О., студент, Мартинюк О.В., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Ковальчук І.І., Орешко Л.Ю., студентки, Мартинюк О.В., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне). УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ТОВАРНІЙ ПОЛІТИЦІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Лисюк В.М., студент, Дідик Д.О., студент, Мальчик М.В., д.е.н., професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне). РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ

Мальчик М.В., д.е.н., професор, Хоменчук Д.В., аспірант, Гонтаренко Н.А., к.е.н, доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РОЗВИТОК ПАРАДИГМИ ХОЛІСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Малярчук А.В., студентка, Коваль С.І., старший викладач (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РЕКЛАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Мартинюк О.В., к.е.н., доцент, Толчанова З.О., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне). СУЧАСНА ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Масло В.О., студент Коротун О.П., старший викладач (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ НА РИНКАХ B2C

Матвеєва С.С., студенка, Оплачко І.О., асистент кафедри маркетингу (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). PR-ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

Мацкевич Р.Л., студент ІПО, Мальчик М.В., д.е.н., професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НЕВІДВОРОТНІ ТРЕНДИ, ЯКІ ПРОЯВИЛИСЯ ПРИ СВІТОВІЙ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Оплачко І.О., асистент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). MANAGING CONSUMER CHOICE IN THE B2B AND B2C MARKET

Полонський О.О., студент, Коротун О.П., старший викладач (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМУ РУСІ

Сидорчук Д.О., студент, Оплачко І.О., асистент кафедри маркетингу (Національний університет водного господарства та природокористування) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Сливчук А.Д., студентка РМ402-3, Василькова Н.В., к.е.н., доцент (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Теслюк В.В., Півень А.Г., студенти, Коваль С.І., ст. викладач. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Черненко М.Ю., студентка, Мартинюк О.В., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РЕКЛАМА НА РИНКАХ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Шекшуєва Д.І., студентка, Мартинюк О.В., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

Янковська Я.Я., студентка, Мальчик М.В., д.е.н., професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Янковський І.Ю., студент, Попко О.В., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 7. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Голова секції:  д.е.н., професор Сазонець О.М.

Секретар: к.е.н., доцент Жемба А.Й.

Акімова Л.М., д-р. наук з держ. упр., професор, (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Ващишин А.О., аспірант  (Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне). ВПЛИВ системних глобальних трансформацій на ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Жемба А.Й., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), Шергіна Л.А., к.е.н., доцент, (ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана»). міжнародні важелі гармонізації регіонального природокористування в умовах кліматичних змін

Зеленюк Н.С., студентка, Ящук Н.О., студентка, Качан О.І., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОСОБЛИВОСТІ РАМКОВОЇ ПРОГРАМИ ЄС З  ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»

Кадиров Ю., студент, Срібна Є.В., к.е.н., старший викладач  (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ТЕХНОПОЛІС ЯК МИСТЕЦТВО НАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Микитюк Д.В., студентка, Новицька С.О., студентка, Жемба А.Й., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ІННОВАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ СПІВРОБІТНИЦТВА України з Європейським союзом

Мохамед Абдулла Мохамед Сокні, студент, Срібна Є.В., к.е.н., старший викладач (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПРІОРИТЕТ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НАД ДЕРЖАВНИМ НА ПРИКЛАДІ ЛІВІЇ

Павліха Н.В., д.е.н., професор, Тоцька О.Л., к.е.н., доцент (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк). МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Павлюк А.А., асистент, Сазонець О.М., д.е.н, професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне). НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Петрук А.В., студентка, Сазонець О.М., д.е.н, професор(Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне). КИТАЙСЬКА ЕКОНОМІКА ПІД ВПЛИВОМ КОРОНАВІРУСУ. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ЇХНЄ ПРОГНОЗУВАННЯ

Приступа В.О., студент, Жемба А.Й, к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). інвестиційні корпоративні стратегії в умовах глобалізації

Сазонець І.Л., д.е.н., професор, (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), Зима І.Я., к.мед.н., доцент, (КП «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради). ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДЛЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Сазонець І.Л., д.е.н., професор, (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), Обуховська Л.І., (КП «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Сазонець І.Л., д.е.н., професор, (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), Вівсянник О.М., (Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації). СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ЇХ СПІВПРАЦІ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Сазонець О.М., д.е.н., професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). Розвиток інтелектуального капіталу у світовій та національній економіці

СЕКЦІЯ 8. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖЕНТУ

Голова секції:  д.е.н., професор Грицюк П.М.

Секретар: к.е.н., доцент Василів В.Б.

Бондарчук О.М., студент, Бабич Т.Ю., к.е.н., доцент(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

Бордюг В.М., аспірант, Григор І.О., магістр, Цифра Т.Ю., к.е.н, доцент (Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ). АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОМ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ-BIM

Васильєв Б.А., студент, Василів В.Б., к.т.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). УКРАЇНСЬКІ ПЛАТФОРМИ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН КУРСІВ

Гаврилюк М.С., студент, Грицюк П.М., професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ НАСЕЛЕННЯ

Гладка О.М., к.т.н., доцент, Карпович І.М., к.ф.-м.н., доцент,
Мельник К.О., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). Android-додаток для отримання контенту з порталу новин

Ільчук Д.О., студентка, Бабич Т.Ю., к.е.н., доцент(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПОЖЕЖНИХ ЧАСТИН У РЕГІОНІ

Красько Б.В., студент, Джоші О.І., к.т.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). АНАЛІЗ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ЕФЕКТІВ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ПАНЕЛЬНИХ ДАНИХ

Кулініч В.В., студентка, Василів В.Б., к.т.н., доцент(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПОРІВНЯННЯ ПЛАТФОРМ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ EЛЕКТРОННИХ ПОРТФОЛІО СТУДЕНТІВ

Матвійчук Р.С., студент, Василів В.Б., к.т.н., доцент. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ІНДЕКСАЦЯ САЙТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ В ПОШУКОВІЙ СИСТЕМІ GOOGLE

Мироненко В.Г., студент, Волошин В.С., к.е.н.  (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). WEB-РОЗРОБКА ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ ЗАСОБАМИ NODEJS

Омелянюк А.А., студент, Василів В.Б., к.т.н. доцент(Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне). ІНТЕРНЕТ-ПРИСУТІСТЬ WEB-САЙТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Панасюк Н.О., студент, Кардаш О.Л., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Рудзінська А.М., студент, Шпортько О.В., к.т.н., доцент(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). АВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ВІЗИТІВ ГЛЯДАЧІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КІНОТЕАТРУ

Рудзінська А.М., студент, Шевченко І.М., старший викладач(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). СТВОРЕННЯ ДОДАТКУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ С-ПОДІБНИХ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ

СЕКЦІЯ 9. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Голова секції:  к.е.н., доцент Позняковська Н.М.

Секретар: д.е.н., професор Осадча О.О.


Smygur Witalij (PhD student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). AKTUALNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PERSONELEM W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH RODZINNYCH

Браценюк М.С., студент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

Велігурська А.М., студентка, Позняковська Н.М., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ КРАЇН ЯК ВІДПОВІДЬ НА НОВІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Довгалець Ю.В., старший викладач (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Єленець Ю.В., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). РЕФОРМУВАННЯ АУДИТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зиль М.І., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПРИКЛАДІ ПП «РІВНЕСПЕЦБУД»

Зиль М.І.., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПРИКЛАДІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РІВНЕСПЕЦБУД»

Павлюк В.В., студентка, Міклуха О.Л., к.е.н, доцент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Павелко О.В., к.е.н., доцент(Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА МАТРИЧНИМ ПІДХОДОМ: ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ

Ситнікова А.О., студентка, Міклуха О.Л., к.е.н., доцент (Національний університет водного господарства та природокористування). ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РЕОРГАНІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ КП «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» РОР

Хильчук Е.В., студент (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ ТА ЕТИКА ПОВЕДІНКИ АУДИТОРА

Ярмоліна Г.Ю., студентка (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). ПОЛЕГШЕННЯ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ ЯК РЕАКЦІЯ НА НОВІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ