Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

2020 рік

ШАНОВНІ ДРУЗІ ТА КОЛЕГИ,

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

IX 
Міжнародної науково-практичної конференції вчених, молодих науковців,
аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в
контексті євроінтеграції”

14 травня 2020 року, м. Рівне

ПРОГРАМА АПК-2020

ПРОГРАМА АПК-2020!

Робота конференції здійснюватиметься за такими
напрямами (секціями):

1. Актуальні проблеми сучасного менеджменту

2.
Менеджмент природокористування та природоохоронної діяльності

3. Управління
людськими ресурсами на різних ієрархічних рівнях

4. Управління проектами

5. Фінансовий менеджмент в умовах євроінтеграції

6. Сучасні тренди маркетингу в умовах глобалізації

7.
Міжнародні економічні відносини

8. Соціальна відповідальність бізнесу та корпоративна культура

9. Розвиток підприємництва, торгівлі та економіки підприємства в умовах євроінтеграції

10. Математичне моделювання та інформаційні технології в менеджменті

11. Обліково-аналітичне забезпечення управлінських рішень

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

Для участі в конференції просимо надсилати матеріали
до 06 травня
2020 року (включно).

Надсилання заявки на участь у  конференції здійснюється при заповненні форми за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/12uC-29x0G_ZpaXj09mJAAqWoYlcSzUubaHCbPm7x1e8/edit

Інформаційний лист конференції можна завантажити тут: http://www.management.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/Інформаційний-лист.doc

Надіслані
матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від оргкомітету конференції
підтвердження на e-mail учасника.

У
зв’язку із впровадженням карантинних заходів проведення конференції попередньо
планується в онлайн форматі. Бажаючі виступити будуть мати таку можливість за
допомогою комунікатора Hangouts Meet.

Організаційний внесок100 грн (для іноземних учасників – 50 євро). Зазначені кошти будуть використані на оплату верстки, підготовку макету, присвоєння ISBN, видання інформаційних листів, програми конференції, запрошень, сертифікатів учасникам та організаційні витрати.

Вартість паперового примірника Збірника наукових праць – 150 грн, вартість додаткового екземпляру Збірника – 90 грн.

Платіжні реквізити для сплати оргвнеску:

IBAN: UA883333910000026008054712426

Назва банку: ПАТ КБ “Приватбанк”, Рівненська філія Код банку (МФО): 333391

Призначення
платежу: безповоротна фінансова допомога на організацію та проведення
конференції — П.І.Б. учасника”.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

1. У збірник приймаються тези українською,
російською, англійською, польською мовами обсягом 2-3 повні сторінки (А5);рукописи більших обсягів до розгляду не
приймаються.

2. Рукописи тез  подаються електронною поштою та повинні бути виконані у форматі *.doc або *.docx.

3. Розмір аркушу: 148х210 (А5); поля: по 1.7 см.

Пропонуються такі розміри шрифтів:

— “Times New Roman”;

— для заголовку доповіді — 10 кегель, великі
літери, жирний;  для прізвищ авторів – 10
кегель, жирний;

— для назви організації і міста – 10 кегель,
нормальний;

— для заголовків розділів в тексті – 10
кегель, нормальний; для основного тексту – 10 кегель, нормальний; для переліку
джерел (через 1 інтервал, слово “Перелік” не друкувати) – 9 кегель, нормальний.

4. Текст друкується через 1 інтервал і
вирівнюється на ширину аркуша; абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см;
прізвище автора(ів), назва статті, номера джерел вирівнюються по лівому краю
сторінки; формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці
рядка.

5. Додатково подаються окремими файлами
рисунки.

Між рядком з прізвищем автора(ів) та назвою, назвою та
текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна бути 1 інтервал.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Морозько Д.С., аспірант, Іванов П.М., д.е.н, професор  (Національний університет водного господарства
та природокористування, м. Рівне)

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОРГАНІЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ: ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ

Стратегічною метою економічного розвитку
України є здобуття гідного місця в міжнародному поділі праці, зокрема, у сфері
зовнішньої торгівлі. ………

1. Божкова В. В. Стратегічне планування маркетингових
комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / В. В.
Божкова. – Суми : Вид-во СумДУ, 2017. –
305 с.

Текст матеріалів 
повинен бути вичитаний та перевірений автором і науковим керівником (для
аспірантів та студентів).

Оргкомітет залишає за собою право редагувати, скорочувати і відхиляти
надіслані матеріали, які не містять нової наукової інформації або не
відповідають наведеним вимогам чи порушують академічну доброчесність.

Відповідальність за зміст та унікальність поданого
матеріалу несе автор.

Кожному автору буде надіслано електронний збірник тез після проведення
заходу.

Також електронний збірник конференції буде розміщений у цифровому
репозиторії НУВГП.

Контактна інформація:

Національний університет водного господарства та природокористування,

33000, м. Рівне, вул. О. Новака, 75, корп. №2,
кафедра менеджменту (4 поверх, ауд. 262).

Контактні телефони: деканат ННІЕМ (0362) 23-00-95

Координатор конференції:
к.е.н., доцент Пахаренко Ольга Володимирівна т.м. (067)9455111

Електронна адреса: olgapakharenko09@gmail.com

Сподіваємось
на плідну співпрацю!