Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Історія кафедри менеджменту

Кафедру менеджменту НУВГП було створено в 1998 році. Кафедра менеджменту є профільною з напряму підготовки «Менеджмент» і випускає фахівців за освітньо- професійними рівнями бакалавр та магістр зі спеціальностей «Менеджмент організацій та адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», а з 2015 року – зі спеціальності «Управління проектами».

З початку створення кафедру очолює доктор технічних наук, професор Кожушко Леонід Федорович. На кафедрі працює 17 викладачsd, з яких 15 мають вчені звання та наукові ступені. Усі викладачі кафедри мають базову освіту зі спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування».

Для вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технології та перспектив їх розвитку, розробки навчально-методичних матеріалів, призначених для використання при підготовці майбутніх фахівців, викладачі кафедри менеджменту проходять стажування у вищих навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях та наукових установах.