Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Наукова робота

Враховуючи вимоги ринку праці до знань та умінь випускників, наукова робота викладачів кафедри здійснюється у тісній співпраці зі студентами, провідними вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту широко представлено в матеріалах міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, які відбувалися у Любліні (Польща), Варні й Созополі (Болгарія), Ризі (Латвія), Вільнюсі, Каунасі (Литва), Таллінні (Естонія), Гельсінкі (Фінляндія), Києві, Дніпрі, Львові, Херсоні, Харкові, Полтаві, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Луцьку, Рівному та ін.

З 2011 року професор Л.Ф. Кожушко та доцент Т.О. Кузнецова є членами організаційно-наукового комітету міжнародної конференції «Устойчиво развитие» (Болгарія, м. Варна) та редакційної колегії міжнародного журналу „Международното списание за устойчиво развитие” (International Journal of Sustainable Development). У 2013 році поглиблено наукову роботу у Євроазіатській мережі із продовольчої безпеки, яка відбувається під егідою Глобального форуму з питань продовольчої безпеки і харчування, FAO ООН, Russia – G 20 та інших учасників. Професор П.М. Скрипчук працює в Технічному комітеті 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» та у його підкомітеті (ПК 2) «Системи управління довкіллям» Державного підприємства (ДП УкрНДНЦ) та Технічному комітеті 82 Міністерства екології та охорони навколишнього природного середовища із розробки і гармонізації стандартів екологічного маркування та систем екологічного управління. У 2013 році кафедра подала проект до програми «Розвиток органічного ринку в Україні» на 2012 – 2016 рр., яку фінансує Швейцарський інститут Fibl.

На базі кафедри менеджменту успішно функціонує аспірантура та докторантура. За останні 5 років науковці кафедри опублікували понад 440 наукових праць, серед яких статті у провідних фахових виданнях («Економіка України», «Економіка і держава», «Економіка АПК», «Механізм регулювання економіки», «Менеджмент і маркетинг інновацій», «Nauka i studia», «Вісник соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону», «Вісник Львівської політехніки», «Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», «Економічний форум», «Устойчиво развитие».

З метою ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технологій сучасного виробництва і менеджменту та перспектив їх розвитку студенти напряму «Менеджмент» проходили стажування в різних навчальних закладах, органах влади, парламенті, навчалися за програмами обміну студентів у Канаді, США, Англії, Польщі тощо. Студенти кафедри менеджменту неодноразово ставали   призерами Стипендіальної програми фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA». Під керівництвом викладачів кафедри менеджменту студенти беруть участь у Всеукраїнському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту, організованому компанією «Глобал Менеджмент Челендж Юніор».

Для покращення практичної підготовки студентів та формування їх компетенцій у 2013 році при кафедрі менеджменту з ініціативи професора Л.Ф. Кожушка створено Західний бізнес- центр, у структуру якого увійшли такі підрозділи: навчально-тренінгова лабораторія, науково- дослідна лабораторія з менеджменту та інжинірингу, бізнес-школа та бізнес-інкубатор.