Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Методична робота

Викладачі кафедри менеджменту забезпечують якісне викладання дисциплін управлінського блоку для всіх спеціальностей, ліцензованих в НУВГП.

Викладачі кафедри є авторами і співавторами 26 монографій, 12 навчальних посібників та підручників з грифом МОН України, 16 навчальних посібників з грифом НУВГП.

Кафедра постійно докладає зусиль для розширення зв’язків з виробничими підприємствами та малим бізнесом, установами державної влади.