Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Про нас

Кафедра менеджменту

є випусковою в навчально-науковому інституті економіки та менеджменту. Підготовка фахівців проводиться за освітньо-кваліфікаційним рівнями бакалавр та магістр за Європейськими стандартами. Високий рівень організації навчального процесу, рівень професійної підготовки випускників дозволяє їм впевнено почувати себе на ринку праці.

Конкурентні переваги:

  • Навчання за програмою подвійного диплому в університетах Польщі
  • Практична підготовка у бізнес-школі, тренінговій лабораторії та бізнес-інкубаторі
  • Можливість участі в міжнародних грантових програмах та проектах
  • Можливість навчання за 4 магістерськими програмами
  • Можливість міжнародного стажування в провідних європейських країнах
  • Можливість реалізувати творчий потенціал

Здійснення підготовки професіоналів-менеджерів з лідерськими амбіціями, що створюють унікальні цінності у сфері розвитку бізнесу, управління організаціями і соціальним середовищем

«Твори майбутнє з нами!»

Посилення зв’язків з виробництвом, розширення науково-методичної, матеріально-технічної бази для забезпечення подальшого зростання ефективності функціонування за всіма напрямами діяльності

Підготовка фахівця

Кафедра менеджменту веде підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр».

Магістерські програми:

  • Менеджмент організацій та адміністрування
  • Менеджмент інноваційної діяльності
  • Менеджмент природоохоронної діяльності
  • Управління проектами

Наші партнери