Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Виробничо-тренінгова практика

Практика є невід’ємною складовою процесу підготовки спеціалістів і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

Практика студентів спрямована на:

  • оволодіння різноманітними видами професійної діяльності;
  • отримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях;
  • самовдосконалення у професійній майстерності.

Метою проходження практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці у галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних ринкових і виробничих умовах, виховання.

Наскрізна програма виробничої практики

For The Future: студенти-менеджери в SoftServe

  • Posted by Management
  • On 22.02.2020

ТОВ «Т-Стиль» вразив студентів масштабом виробництва!

  • Posted by Management
  • On 20.02.2020