Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Студентська наукова робота

Участь студентів у науково-дослідній та творчій роботі кафедри менеджменту забезпечується у таких формах:
— науково-дослідна робота, включена до навчального процесу;
— участь у роботі наукових гуртків, студентських проблемних групах;
— участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах;
— публікація результатів досліджень у наукових виданнях.

Щороку кафедра менеджменту проводить І тур Олімпіади з менеджменту за ОКР «бакалавр» та «магістр».

Щороку в квітні на кафедрі менеджменту відбувається міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції”. За результатами роботи конференції публікується Збірник тез доповідей, кращі студентські роботи рекомендуються для участі у студентських конкурсах.

При кафедрі менеджменту організовано наукові студентські гуртки, які є основною структурною одиницею студентського наукового товариства.

Основними завданнями НСГ є:

  • залучення до роботи в гуртку студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи, яка ведеться на кафедрі;
  • організація науково-дослідної роботи студентів за напрямками діяльності кафедри;
  • опанування нових принципів та методів наукових досліджень;
  • поглиблене вивчення студентами тематичного матеріалу з обраної дисципліни;
  • вироблення рекомендацій для впровадження у практику найкращих наукових результатів, отриманих студентами.

Студенти-менеджери щорічно приймають участь в Стипендіальній програмй фонду Віктора Пінчука „Завтра.UA”, який надає підтримку талановитій молоді України, дає можливість студентам повірити у свої сили, розкрити потенціал, підняти освітній рівень, заохотити до наукової діяльності.