Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Практика

Практика

Наскрізна програма виробничої практики

Навчально-тренінгова лабораторія (НТЛ) є структурним підрозділом Бізнес-центру Національного університету водного господарства та природокористування.

Головною метою діяльності НТЛ є здійснення навчально-тренувальної роботи практичного спрямування зі студентами галузі знань 07 «Менеджмент і адміністрування» денної форми навчання, а також практичних спеціалізованих тренінгів для студентів інших форм навчання, напрямів підготовки, фізичних і юридичних осіб.

Основні напрямки діяльності:

  1. Практична підготовка фахівців з менеджменту шляхом формування навичок самостійного управління процесами фінансово-господарської й інвестиційної діяльності в умовах віртуального підприємства із застосуванням сучасних інформаційних систем управління бізнесом та інноваційних педагогічних технологій (тренінгів, бізнес-симуляцій тощо).
  2. Організаційно-методичне забезпечення проведення навчальних тренінгів у формі бізнес-симуляцій (віртуальних організацій та їх підрозділів).
  3. Апробація та експертиза інноваційних технологій навчання з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, спрямованих на практичну підготовку фахівців з менеджменту.
  4. Залучення до навчального процесу фахівців-практиків у сфері управління та економіки підприємства.
  5. Забезпечення функціонування віртуальних структур (підприємств).
  6. Організація самостійної підготовки студентів до участі у тренінгових заняттях.
  7. Проведення викладачами та студентами науково-дослідних робіт з питань теорії і практики управління бізнесом.
  8. Організація викладачами та студентами наукових та науково-методичних семінарів, ділових ігор, нарад, круглих столів, конференцій, симпозіумів.
  9. Проведення відео-конференцій та дистанційних семінарів (вебінарів) для викладачів та студентів.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

  • On 14.02.2020

0 Comments