Маєш запитання? kaf-manag@nuwm.edu.ua

Захист магістерських робіт на кафедрі менеджменту

Захист магістерських робіт на кафедрі менеджменту

З 26 по 29 грудня  2018 року в Національному університеті водного господарства та природокористування відбувся захист кваліфікаційних робіт за спеціальністю 073 “Менеджмент”.  Екзаменаційною комісмією, у складі: Тимчаюк Сергій Ігорович – генеральний директор ТзОВ «Агат-Авто»; Кожушко Леонід Федорович – професор кафедри менеджменту, д.т.н., професор;Скрипчук Петро Михайлович – професор кафедри менеджменту, д.е.н., професор; Окорський Віталій Петрович – доцент кафедри менеджменту, к.т.н., доцент; Судук Олена Юріївна – доцент кафедри менеджменту, к.с-г.н., доцент., було проведено 4 засідання та розглянуто 40 дипломних проектів.

Кваліфікаційні роботи, що були представлені студентами до захисту, пов’язані із покращенням діяльності університету, удосконаленням діяльності окремих підсистем менеджменту на підприємствах, розробкою проектів, спрямованих на покращення використання трудових, матеріальних, природних, фінансових, інформаційних ресурсів на підприємстві; розробкою бізнес-проектів створення підприємства

Екзаменаційна комісія відмітила високий рівень теоретичної та практичної підготовки студентів: Туровської А.О., Литвин І.М., Нагорнюка С.М., Забейди О.С., Тесленко І.В., Черемісіна М.В., Репецької Д.О., Ковтун М.О.

Кращими роботами визнані:

«Мобільний стартап пошуку роботи випускниками закладів вищої освіти України” – автор Туровська А.О., керівник  Кожушко Л.Ф., д.т.н., професор.

“Проект запровадження внутрішніх стандартів забезпечення якості освіти в НУВГП” – автор Нагорнюк Сергій Миколайович, керівник Кожушко Л.Ф., д.т.н., професор.

«Реінжиніринг процесів взаємодії з клієнтами в НУВГП”– автор Забейда О.С.,  керівник к.е.н., доцент кафедри менеджменту Костюкевич Р.М.

“Проект з переробки відновної біомаси у м. Рівне” – автор Черемісін М. В., керівник д.е.н., професор кафедри менеджменту Скрипчук П.М.

«Розробка проекту створення ПП «Snail»” – автор Репецька Д.О., керівник  к.е.н., доцент кафедри менеджменту Мороз Е.Г.

«Впровадження проектного управління в ТОВ «Промислово-будівельна компанія «Стальконструкція»» – автор Ковтун М.О., керівник – к.т.н., доцент кафедри менеджменту Костюкевич Р.М.

В результаті роботи ЕК №1 було захищено 40 кваліфікаційних робіт, в т.ч.: з оцінкою „відмінно” – 25 ( з них 15 – денна форма навчання, 10 – заочна форма навчання), „добре” – 14 (з них 9 – денна форма навчання, 5 – заочна форма навчання), „задовільно” – 1 (з них 1 – заочна форма навчання). Кваліфікаційні роботи з елементами наукових досліджень – 5; з реальними проектними розробками – 40, на замовлення піжприємства — 1. 

  • On 03.01.2019

0 Comments